Кандидатстване за финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

Изх. № РУО1-9592/29.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-105/ 26.03.2021 г., вх. № РУО1-9544/ 26.03.2021 г., Ви уведомявам, че с Решение № 188/ 05.03.2021 г. на Министерски съвет е одобрена Национална програма (НП) „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, ще намерите видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

В срок до 15.04.2021 г. следва да попълните и изпратите в РУО – София-град формуляр за кандидатстване и декларация за съгласие за съфинансиране по образец, които могат да бъдат намерени на интернет страницата на МОН. Предвид епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, документите може да се сканират и изпратят на  следния имейл: [email protected]

За допълнителна информация и пояснения можете да се обръщате към Дарина Савова – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02 9217 674, email: [email protected] и Сашка Владимирова – старши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02 9217 652, email: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД