Кандидатстване за финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

Изх. № РУО1-12689/ 03.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-187/ 02.06.2020 г. с вх. № РУО1-12548/ 02.06.2020 г. Ви уведомявам за възможността да кандидатствате за финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по модула, както и формуляр за кандидатстване и декларация за съгласие за съфинансиране по образец, могат да бъдат намерени на интернет страницата на МОН, в секция „Програми и проекти“.

Документите за кандидатстване следва да бъдат сканирани и изпратени по имейл (предвид епидемичната обстановка) в РУО – София-град в срок до 22.06.2020 г.

За допълнителна информация и пояснения можете да се обръщате към Дарина Савова – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02 9217 674, email: [email protected] и Сашка Владимирова – старши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02 9217 652, email: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД