Кандидатстване на училища по Модул 1 и Модул 2 на Национална програма „Мотивирани учители“ 2020

Изх. № РУО1-18559/16.07.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № 17957/10.07.2020 г., Ви информирам, че продължава изпълнението на дейностите по Модул 1 и Модул 3 на Национална програма „Мотивирани учители“.

Дейностите по Модул 1 и Модул 3 на Националната програма са насочени към специалисти, който са нови за системата учители /със или без придобита професионална квалификация „учител“/ с мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати.

Изпълнители на дейностите по двата модула са фондация „Заедно в час“ и Синдиката на българските учители в обединение „Мотивирани учители“.

Модул 1 и модул 2 на Националната програма дава възможност на училища с недостиг на педагогически специалисти и такива, предполагащи работа с уязвими общности да кандидатстват по дейностите в срок до 31.07.2020 т. чрез попълване на електронна форма на следния линк: https://www.tfaforms.com/4837179

Допълнителна информация може да получите от г-жа Деница Петришка на електронна поща: [email protected], тел. 0894468130.

Моля за Вашето съдействие да информирате и мотивирате учителите от поверената Ви институция за участие в Националната програма „Мотивирани учители“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД