Кандидатстване по Модул “Площадки за обучение по БДП” от НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”

Изх. № РУО1-12066/28.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-11962/28.05.2020 г. Ви уведомявам, че кандидатстването по Модул „Площадки за обучение по БДП” от Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда” все още не е стартирало. На сайта на МОН ще бъдат публикувани необходимите документи и ще бъдете уведомени с писмо с указания за начина и сроковете за кандидатстване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД