Кандидатстване по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Изх. № РУО1-20363/ 01.06.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви че днес, 01.06.2022 г., е последният ден за кандидатстване по Националната програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“. Финансирането по програмата е за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г., за да стане възможно директорите на училища, в които има назначен образователен медиатор и/или социален работник по проект „Подкрепа за успех“ със срок на сключения договор до 30.06.2022 г., да сключат нов срочен трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.1 (за определен срок – от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.). Високо бе оценено съдействието, което оказаха образователните медиатори и социалните работници на педагогическите специалисти по време на преустановените присъствени занятия в училище посредством всички общодостъпни канали за електронна комуникация за подобряване на обмена на информация между учители и родители,  както и оказаната подкрепа на родителите при самоподготовката и упражненията на децата, като им предоставяха необходимата за това информация.

Директорите на училища, в които няма назначен образователен медиатор и/или социален работник, следва да извършват процедура по подбор за назначаване на образователни медиатори и/или социални работници. Директорът на училището следва да сключи с одобрения след подбора кандидат срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 (за определен срок – от 01.07. до 31.12.2022 г.)

В тази връзка Ви обръщам внимание на възможността и силно препоръчам кандидатстването по Националната програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, за да  се даде възможност на назначените до 30.06. образователни медиатори/социални работници да продължат да работят в интерес на нашите ученици и след тази дата, както и възможността директорите, които до този момент не са назначили образователни медиатори/социални работници, да кандидатстват и използват възможностите на националната програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД