Кандидатстване по НП ИКТ 2021 г.

Изх. № РУО1-12313/19.04.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на министерството на образованието и науката вх. № РУО1-12165/16.04.2021 г., Ви информирам, че на сайта на МОН – https://www.mon.bg/bg/100933, е публикувана следната информация:

От 20.04.2021 г. (вторник) стартира кандидатстването по НП ИКТ 2021 г. чрез онлайн платформата – https://np.mon.bg/.

  • Училищата могат да кандидатстват за хардуерно оборудване в периода от 20.04.2021 до 28.04.2021 г. включително.
  • Детските градини могат да кандидатстват за мултимедийно оборудване и хардуер в периода от 20.04.2021 до 28.04.2021 г. включително.
  • Детските градини  могат да кандидатстват за средства за електронни дневници в периода от 22.04.2021 до 07.05.2021 г. включително само чрез Столична община.

Задължително е  всички кандидатстващи институции да се запознаят с Правилата за кандидатстване по НП ИКТ 2021, които ще бъдат качени в платформата https://np.mon.bg/ и видими след вход с потребителско име и парола.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД