Кандидатстване по НП „Иновации в действие“ за учебната 2023/2024 г.

Изх. №РУО1-3447/05.02.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС НА ТЕМА

„КАРИЕРЕН СВЕТОФАР – СПОДЕЛЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ

ПРАКТИКИ ЗА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Ръководството на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, в партньорство с РУО – София-град, организира конкурс за педагогически практики, свързани с кариерното ориентиране на учениците, на тема „Кариерен светофар“.

Конкурсът е предназначен за:

  • директори;
  • заместник-директори, включително по професионална подготовка;
  • учители от всички етапи – начален, прогимназиален и гимназиален;
  • кариерни консултанти, работещи в училищата.

Регламент:

Участниците в конкурса следва за изберат един от следните варианти за споделяне на своя педагогически опит в кариерното ориентиране на учениците.

  • Текст с описание във формат DOC или DOCX на Microsoft Word – до 1 печатна страница, формат А4, шрифт Times New Roman 12;
  • Презентация – от 5 до 8 слайда;
  • Кратко видео – с продължителност от 3 до 5 минути.

Предложенията се изпращат на електронната поща на 2. СУ: [email protected] в срок: до 29 март 2024 г. (петък)

Класираните на 1., 2. и 3. място ще получат специални награди, а всички участници – сертификати, които ще бъдат връчени на 25.04.2024 г. на организирания от 2. СУ Регионален форум.

Конкурсът е част от дейностите по Националната програма „Иновации в действие“, Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ и Модул 2 „Форуми за иновации в образованието“.

Моля информацията за конкурса да бъде предоставена на вниманието на педагогическите специалисти от повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД