„Карст под защита – дар за поколенията“

Изх. № РУО1-12565/29.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на БАН  с вх. № РУО1-11770/22.03.2022 г., Ви уведомявам, че Фондация „Еврика“, организира V издание на международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“. Конкурсът е включен и в програмата на Международната година на пещерите и карста (IYCK`2021-22, http://iyck2021.org/index.php/events), обявена от Международния съюз по спелеология – UIS (вж. и http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/karts-year-2021.html).

Подробностите за конкурса са на сайта   http://prokarstterra.bas.bg/competition/bg/invitation.html

Моля да предоставите информацията на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Регламент и покана.
  2. Постер на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД