Квалификационен кръг за определяне на национален отбор по киберсигурност за 2024 година

Изх. № РУО1-4762/15.02.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-135/13.02.2024 г., вх. № РУО1-4526/13.02.2024 г. Ви уведомявам, че в периода от 2 до 5 март 2024 г. предстои нов квалификационен кръг за определяне на национален отбор по киберсигурност за 2024 година.

Д-р Евгени Събев — организатор на националния отбор по киберсигурност на Република България информира, че първият национален отбор по киберсигурност у нас е достигнал до европейските финали през 2023 г., като на първото си участие се е класирал на 19 място от 28 европейски държави.

Основният комуникационен канал е в платформата Дискорд, която е достъпна чрез следния линк: https://discord.ggl3ujDWSgRvx.

 

Приложение:

  1. Официален постер на предстоящите квалификации.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД