Квалификационен семинар по БЕЛ

Изх. № РУО1-370/06.01.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДНИ УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 25.01.2023 г. и на 26.01.2023 г. РУО – София-град и Учебен център „Диоген“ организират квалификационен семинар за учители по български език и литература на тема: „Тест – функции, изграждане, употреба“. Темата за квалификацията е заложена в годишния план за 2022/2023 учебна година на РУО – София-град.

Измерването и оценяването на образователните резултати е от съществено значение както в процеса на обучението, така и в края на етапите от обучението и на ДЗИ, което прави тази дейност изключително важна част от учебния процес.

Основен водещ на квалификационния семинар с продължителност 16 академични часа (един квалификационен кредит) е проф. д.н. Александър Панов.

С условията за участие в обучението можете да се запознаете на сайта на УЦ „Диоген“:

http://diogenbg.com/квалификационен-семинар-за-учители.html

Моля да уведомите учителите по БЕЛ във Вашето училище и да съдействате за участието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД