Квалификационен семинар по български език и литература

Изх. № РУО1-42024/29.11.2022 г.

Асоциацията на учителите по български език и литература (АУБЕЛ) организира квалификационен семинар на тема „Есето като аргументативен текст – обучение и оценяване“ на 11.12.2022 г., неделя.

Можете да се запознаете с програмата и условията за участие в семинара.

Темата на семинара отговаря на темите за квалификация по български език и литература, предвидени в годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 година.

Приложения:

  1. Покана
  2. Програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВЕРОНИКА КИРИЛОВА

(началник на РУО – София-град съгласно

заповед № РД02-3485/21.11.2022 г. на началника на РУО – София-град)