Квалификационен семинар по френски език с участието на госпожа Аник Атерeр

Изх. № РУО1-10583/13.04.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-10397/12.04.2023 г. Ви уведомявам, че Отдел за образователно сътрудничество към Френския културен  институт в България, съвместно с ИК „Колибри” и  Cle International  канят учителите по френски език на квалификационен семинар с участието на госпожа Аник Атерeр на тема: „Encourager la collaboration entre les apprenants”.

Срещата ще се проведе на 24 април/понеделник/  в зала „Славейков” на Френския културен институт , пл.”Славейков” №3.

  • от 10.30 ч./за учителите, които са втора смяна/
  • от 14.30 ч./за учителите, които са първа смяна/

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД