Квалификационен уъркшоп за учители по немски език

Изх. № РУО1-19675/27.05.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 19353/25.05.2022 г. Ви уведомявам, че Гьоте-институт България предлага присъствен квалификационен уъркшоп за учители по немски език на тема: „Творческо писане – повече от празни думи!“, който ще се проведе на 04.06.2022 г. от 10.00 до 14.30 часа.

Крайният срок за записване е 01.06.2022 г. на адрес:  [email protected].

Повече информация на сайта на Гьоте-институт https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/for/gia/kreatives-schreiben-mehr-als-l.html

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД