КВАЛИФИКАЦИОНЕН УЪРКШОП ЗА УЧИТЕЛИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Изх. № РУО1 – 36281/03.11.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-36138/02.11.2021 г. Ви уведомявам, че Гьоте-институт България предлага квалификационен онлайн уъркшоп в два модула за български учители по немски език на тема „Околна среда, екология и устойчивост в часовете по немски език“, който ще се проведе на 13.11.2021 г. и на 27.11.2021 г. от 09.30 до 13.00 часа.

Крайният срок за записване е 07.11.2021 г. на адрес:  [email protected].

Повече информация може да намерите на сайта на Гьоте-институт: https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/for/deu.html

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД