Квалификационна Международна лятна академия за български учители по немски език във гр. Варна

Изх. № РУО1-13221/09.05.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-12813/04.05.2023 г. Ви уведомявам, че от 27.08.2023 г. до 02.09.2023 г. в гр. Варна Гьоте-институт България организира Международна  лятна академия за български учители по немски език.

Крайният срок за записване е 31 май 2023 г., на адрес:  [email protected].

Повече информация можете да намерите на сайта на Гьоте-институт:  https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/for/gia/sommerakademie-varna.html

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД