Класни стаи на открито

Изх. № РУО1-10737/14.03.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА                                                                        

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10205/09.03.2022 г. Ви уведомявам, че поради големия интерес към Гражданска инициатива за безопасни детски площадки Сдружение „Безопасни детски площадки“ удължава срока за включване чрез онлайн анкета до 18 март 2022 г. През януари 2022 г. Сдружение „Безопасни детски площадки“ стартира проект по създаване на първата онлайн платформа за класни стаи и пространства за учене на открито в училища и в детски градини, в паркови пространства. Проект „София учи на открито“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021, в партньорство с район „Подуяне“. С онлайн анкета училища, детски градини, читалища, които поддържат пространства за учене на открито за организиране на арт и други дейности с деца и младежи, могат да се включат в карта, която ще обхваща София област и локации от цялата страна. В календар на специалната онлайн платформа „Уча на открито“, ще могат да се представят събития, които организират на тези места. В книга учители ще споделят своя опит с класните стаи на открито. В тази връзка сдружението насърчава директори на училища, педагози, експерти, родители да номинират класна стая на открито или да заявят желание за споделяне на опит. Срокът е до 18 март 2022 г. чрез попълване на анкета.

Линк към анкетата: https://bit.ly/3BwWvbU

При въпроси и за подробности: Стилиана Тодорова, имейл: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД