Климентовите дни 2022 г. във Физическия факултет на СУ „Климент Охридски“

Изх. № РУО1-41416/21.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-41174/18.11.2022 г., приложено Ви изпращам програма на Климентовите дни 2022 г., които се провеждат във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Програмата включва поредица от популярни лекции, предназначени за възможно най-широка аудитория – студенти, ученици, преподаватели, учители и граждани, интересуващи се от наука и от история на науката.

 

Приложение:

  1. Програма на Климентовите дни 2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД