Коледно математическо състезание за ученици от първи до осми клас

Изх. № РУО1-36835/13.11.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от председателя на Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-36683/10.11.2023 г. Ви уведомявам, че на 10.12.2023 г. /неделя/ ще се проведе  XXXI-то Коледно математическо състезание за ученици от първи до осми клас, както следва: за учениците от I клас – от 08:00 до 09:00 ч.; за учениците от II клас – от 09:30 до 11:00 ч.; за учениците от III-VIII клас – от 11:30 до 13:00 ч.

Заявки за участие с приложен списък се приемат в  стая № 402 на 125. СУ.

За повече информация: тел. 0988903025 в 125. СУ.

Моля информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-2860/08.11.2023 г.

на началника на РУО – София-град/