Конвенция Минамата относно живака и Регламент (ЕС) 2017/852

Изх. № РУО1-12124/16.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, И ЧАСТНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-124/09.04.2021 г. вх. № РУO1-10889/09.04.2021 г. относно изпълнение на задълженията на България по Конвенция Минамата относно живака и Регламент (ЕС) 2017/852, Ви уведомявам, че следва да подадете информация за наличие в поверената Ви институция на живак за лабораторна дейност, контролно измервателни прибори или други продукти с добавен живак за учебна дейност, както и наличие на бойлери за затопляне на вода с добавен живак (изпълнява ролята на термостат).

В тази връзка всички образователни институции следва да попълнят в срок до 23.04.2021 г. исканата информация на посочения линк:

https://forms.gle/B9fAbTLuLocmKuU79

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД