Конкурси за поезия и рисунка

Изх. № РУО1-40343/09.11.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-40162/08.11.2022 г. Ви уведомявам, че община Чирпан, къща-музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан, и Фондация „Яворов“ обявяват Национален литературен конкурс „И ти си в мене – ти, родино моя“ и Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“, 2023 г.

В конкурсите могат да участват ученици от V до XII клас, разделени в две възрастови групи.

Краен срок за изпращане на творбите: 21.12.2022 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурсите да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

Приложения:

  1. Национален литературен конкурс – регламент.
  2. Национален конкурс за рисунка – регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-947/24.10.2022 г.

на министъра на образованието и науката)