Конкурси, организирани от ПХГ „Дамян Дамянов“ – Сливен

Изх. № РУО1-41674/16.12.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-41406/14.12.2021 г. Ви уведомявам, че Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ – Сливен, обявява конкурси за учители и ученици по случай 87 години от рождението на Дамян Дамянов и във връзка с патронния празник на училището.

Моля да запознаете учениците и учителите от повереното Ви училище с информацията за конкурсите.

Приложение: писмо

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД