Конкурси – „Рицарят в мен“ и „Рицарска постъпка“

Изх. № 43591/13.12.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-43451/12.12.2022 г. приложено Ви изпращам регламентите на Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ и на Национален литературен конкурс „Рицарска постъпка“, организирани от Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат – България, РУО – София-град и Националния дворец на децата. Конкурсите са включени в Националния календар за изяви по интереси на деца и ученици на МОН за учебната 2022/2023 година.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурсите да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Национален конкурс за детска рисунка – регламент.
  2. Национален литературен конкурс – регламент.
  3. Формуляр за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед№РД10-1055/06.12.2022 г.

на министъра на образованието и науката)