Конкурс „Глобално училище“ 2022 и трети конкурс „Глобално училище в действие“ за училища с принос в прилагането на философията, принципите и методите на глобалното образование

Изх. № РУО1-28034/15.07.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  на МОН № 9105-268/13.07.2022 г., постъпило с вх. № РУО1-25751/13.07.2022 г., приложено Ви изпращам формуляр за кандидатстване в седми ежегоден конкурс „Глобално училище“ 2022, организиран от Българска платформа за международно развитие /БПМР/ и формуляр за кандидатстване в трети конкурс „Глобално училище в действие“ за училища с принос в прилагането на философията, принципите и методите на глобалното образование.

Срокът за подаване на предложенията е 31.07.2022 г.

 

Приложение:

  1. Формуляр за кандидатстване в конкурс  „Глобално училище“ и конкурс  „Глобално училище в действие“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД