Конкурс „Дигитални новатори в образованието“, организиран от БАИТ

Изх. № РУО1-15338/21.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-141/13.04.2022 г., вх. № РУО1-14412/14.04.2022 г., Ви уведомявам, че Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) организира конкурс „Дигитални новатори в образованието”. Конкурсът ще се проведе за трети път. Целта на конкурса е да отличи и насърчи добрите практики в използване на дигиталното съдържание и по-широкото навлизане на информационните технологии в образованието, подпомагащи учебния процес във всички учебни дисциплини. Конкурсът търси учителите – дигитални новатори, преподаващи от I до XII клас.

Конкурсът „Дигитални новатори в образованието” ще отличи призьори в следните категории:

  • Технологични иновации
  • Интерактивност при преподаването
  • Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии
  • Мултиплициране на иновативните учебни решения.

Инициативата предвижда участие на учители, обучаващи ученици от I до XII клас, по всички учебни предмети. Кандидатурите се заявяват с попълнен формуляр, чиято бланка ще бъде публикувана на www.bait.bg. Регистрацията стартира на 03.05.2022 г., а организаторите планират церемонията по награждаване на отличените да бъде през юни 2022 г. в Техно Меджик Ленд, София.

Нов момент в това издание на конкурса е въведената нова категория „Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии”, като тя ще оценява и насърчава участието на учителите в НП ”Бизнесът преподава“, както и извънкласни и други форми на сътрудничество с бизнеса.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Покана за конкурс „Дигитални новатори в образованието”, организиран от БАИТ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД