Конкурс „Дигитални новатори в образованието“, организиран от БАИТ

Изх. № РУО1 – 18032/07.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-172/02.06.2021 г., вх. № РУО1-17319/02.06.2021 г. Ви уведомявам, че БАИТ организира и тази година конкурс „Дигитални новатори в образованието“, на който Министерството на образованието и науката е официален патрон.

Целта на конкурса е да отличи и да насърчи добрите практики в използването на дигиталното съдържание и по-широкото навлизане на информационните технологии в образованието, подпомагащи учебния процес във всички учебни дисциплини.

За повече информация: http://www.bait.bg/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-1194/ 31.05.2021 г.

на министъра на образованието и науката)