Конкурс „Дигитално училище на България“

Изх. № РУО 1-33880/13.10.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-360/12.10.2021 г., вх. № РУО 1-33617/12.10.2021г., Ви уведомявам, че А1, заедно с техните партньори от „Заедно в час” организират конкурс „Дигитално училище на България“. Конкурсът ще излъчи 6 училища-победители от цялата страна в общо 3 категории, като във всяка ще бъдат връчени по две награди — на училище от голям град (София и областни градове) и от по-малко населено място.

Желаещите да участват, могат да подадат своите кандидатури на www.a1.bg/digital-schools, като крайният срок е 15.11.2021 г.

Експертно жури ще оценява заявките по предварително зададени критерии.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на А1: www.a1.bg/digital-schools.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД