Конкурс за детска рисунка „Аз и морският свят“

Изх. №РУО1-33683/12.09.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-317/02.09.2022 г., вх. №РУО1-32595/02.09.2022 г., Ви уведомявам, че предстои провеждане на осмото издание на конкурса за детска рисунка, организиран от „Образователен център Британика“ ООД, гр. София. В настоящото издание темата е „Аз и морският свят“. Организаторите си поставят за цел да насърчат любопитството на децата към опазване на природата, към чудния свят на книгите, да опознават света и себе си, да бъдат креативни, да развиват въображението и талантите си.

Конкурсът е насочен към деца и ученици в две възрастови групи: III и IV група в детската градина, както и ученици  в I и II клас.

Форматът на рисунките е А4, като е допустим и формат А3. Няма ограничения и конкретни изисквания относно използването на изобразителни материали и техники.

Всеки участник може лично да предостави рисунката си във филиалите на BRITANICA или да изпрати своята индивидуална авторска рисунка на посочения в регламента пощенски или електронен адрес. Това дава възможност за участие и в ситуация на променяща се обстановка в страната, предвид COVID-19 и съобразяване с противоепидемичните мерки. Рисунките е необходимо да бъдат придружени с попълнена декларация за информирано съгласие на родителите за обработване на личните данни. Пълните условия за участие в конкурса са публикувани на сайта: https://morski-svyat.britanica-edu.org/index.php/en/.

Рисунки се приемат от 7 септември до 1 ноември 2022 г. Компетентно жури ще излъчи победителите и ще обяви резултатите през декември. Ще се определят по трима победители във всяка възрастова категория, на които ще бъдат връчени награди. С отличените рисунки от 1 до 20 място ще бъде организирана виртуална изложба на сайта на конкурса. Класираните от 4 до 20 място ще получат поощрителни награди.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Декларация за информирано съгласие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД