Конкурс за детска рисунка „Моята любима игра“

Изх. № РУО1-30210/20.09.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА                       

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-263/13.09.2021 г., вх. № РУО 1-28986/13.09.2021 г., Ви уведомявам, че предстои провеждането на седмото поред издание на конкурса за детска рисунка, организиран от „Образователен център Британика“ ООД, гр. София. В настоящото издание темата е „Моята любима игра“. Организаторите си поставят за цел да насърчат любопитството на децата към света и желанието им да научават повече за него, да опознават силните си стани, да бъдат креативни да развиват въображението и талантите си.

Конкурсът е насочен към деца в две възрастови групи: деца в трета и в четвърта група в детската градина, както и деца в I и във II клас в училищата. Форматът на рисунките е А4, като е допустим и АЗ. Няма ограничения и конкретни изисквания относно използването на изобразителни материали и техники.

Всяко дете може лично да предостави рисунката си във филиалите на BRITANICA в София, Пловдив, Варна и Бургас или да изпрати своята индивидуална авторска рисунка на посочения в регламента пощенски или електронен адрес. Това дава възможност за участие и в ситуация на променящата се обстановка в страната предвид COVID-19 и съобразяването с противоепидемичните мерки. Рисунките е необходимо да бъдат придружени с попълнена декларация за информирано съгласие за обработване на личните данни.

Рисунките се приемат от 7 септември до 1 ноември 2021 г. Компетентно жури ще излъчи победителите през ноември, а през месец декември резултатите ще бъдат обявени. Ще се определят по трима победители във всяка възрастова категория, на които ще бъдат връчени награди и диплом. С отличените рисунки от 1 до 20 позиция за двете възрастови групи ще бъде организирана виртуална изложба на сайта на конкурса, а авторите им ще получат грамоти и награди. Наградният фонд се осигурява от организатора и неговите партньори. Партньори в инициативата са „Академия Роботика“, Trinkle Stars™, Erich Krause, „Фреш Радио Груп“ ООД.

Приложено Ви изпращам регламента за участие в конкурса и образец на декларация за информирано съгласие.

 

Приложения:

  1. Регламент за участие в конкурс за детска рисунка „Моята любима игра“.
  2. Декларация за съгласие от субекта на данните.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД