Конкурс за детска рисунка на тема „Вяра и упование“

Изх. № РУО1-1365/ 17.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам регламент на конкурса.

Моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД