Конкурс за детска рисунка „С Ботев в сърцето“

Изх. № РУО1-3999/08.02.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Хасково с вх. №РУО1-3561/06.02.2024 г., Ви уведомявам, че ОУ „Христо Ботев“, с. Левка, общ. Свиленград организира конкурс за детска рисунка на тема „С Ботев в сърцето“, посветен на 150 години от създаването на училището.

Конкурсът стартира на 12 февруари 2024 г. и в него могат да участват ученици от I до VII клас. Крайният срок за изпращане на творбите е 30 април 2024 г.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Плакат.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД