Конкурс за детска рисунка „Фантастични приказни създания“

Изх. №РУО1-28532/11.09.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-213/05.09.2023 г., вх. №РУО1-27696/05.09.2023 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на деветото издание на конкурса за детска рисунка на тема „Фантастични приказни създания“, организиран от „Образователен център Британика“ ООД, град София. Организаторите си поставят за цел да насърчат любовта на децата към четенето от ранна детска възраст, да ги приобщят към чудния свят на книгите, чрез който да опознаят света и себе си, да бъдат креативни, да развиват въображението и дарованията си.

Конкурсът е насочен към деца и ученици в две възрастови групи: III и IV група в детската градина, както и ученици в I и II клас.

Рисунките се изпращат от 11 септември до 3 ноември 2023 г., като всяко дете може да участва в конкурса с една рисунка.

Пълните условия за участие в конкурса са публикувани на сайта: https://www.britanica-edu.org/konkurs2023.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в поверената Ви образователна институция.

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Декларация за съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД