Конкурс за детска рисунка „Drujba Art“

Изх. № РУО1-36619/03.10.2022 г.

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-35831/28.09.2022 г., Ви уведомявам, че на 15 октомври 2022 г. от 10:00 часа, в Училищен комплекс „Дружба“, гр. София, ж.к. „Обеля“ 2, ул.“106“, № 3 ще се проведе конкурс за детска рисунка „Drujba Art“. Темата на конкурса е „Приятелство“ и в него могат да се включат деца и ученици на възраст от 4 до 7 години.

Допълнителна информация за конкурса може да намерите на адрес: Конкурс за детска рисунка – Училища „Дружба“ – София (drujba.org), както и на https://fb.me/e/1OncqHe0v

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД