Конкурс за детска рисунка „Drujba Art“

Изх. №РУО1-38154/27.11.2023 г.

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-37649/22.11.2023 г. Ви уведомявам, че на 16 декември 2023 г. от 10:00 часа в Училищен комплекс „Дружба“ – гр. София, ж.к. „Обеля“ 2, ул.“106“, № 3, ще се проведе конкурс за детска рисунка „DRUJBA ART“. Темата на конкурса е „Коледно вълшебство“ и в него могат да се включат деца на възраст от 6 до 7 години, които в момента са в IV възрастова група в детска градина или в подготвителна група в училище.

За участие в конкурса следва да се извърши регистрация на адрес: https://forms.gle/SXd8cFQnwYis1aKR6

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложения:

  1. Обява.
  2. Регламент на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-3000/20.11.2023 г.

на началника на РУО – София-град/