Конкурс за детска рисунка „Drujba Art“

Изх. № РУО1-17078/01.06.2021 г.

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-16780/31.05.2021 г., Ви уведомявам, че на 5 юни 2021 г. от 11 часа, в Училищен комплекс „Дружба“, гр. София, ж.к. „Обеля“ 2, ул.“106“, № 3 ще се проведе конкурс за детска рисунка „Drujba Art“. Темата на конкурса е „Зоопарк“ и в него могат да се включат деца на възраст от 4 до 6 години.

Конкурсът ще се проведе на открито в двора на училището при подходящи климатични условия или на закрито в класните стаи, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Допълнителна информация за конкурса може да намерите на адрес: https://drujba.org/drujba-art-2/.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД