Конкурс за есе за доброволчеството при бедствия и пожари

Изх. № РУО1-36068/06.11.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №91005-285/03.11.2023 г., вх. №РУО1-36008/03.11.2023 г., Ви уведомявам, че Министерството на вътрешните работи в сътрудничество с Министерството на образованието и науката  обявява конкурс за ученици на възраст 16 – 18 години за есе на тема „Моите представи за доброволците, помагащи при бедствия и пожари“.

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-2788/03.11.2023 г. на началника на РУО – София-град)