Конкурс за есе и/или презентация на тема „Димитър Маринов – будител и строител на нова България“

Изх. № РУО1-20377/21.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля да запознаете учениците от Вашето училище със статута на конкурсa за есе и/или презентация на тема „Димитър Маринов – будител и строител на нова България“, посветен на 175-та годишнина от рождението на Димитър Маринов.

 

Приложение: статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД