Конкурс за есе и рисунка, организиран от РУО – София-град и Столична община – район „Надежда“

Изх. № РУО1-12553/29.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-12273/25.03.2022 г. относно покана за съвместна работа в рамките на Кампания за подкрепа на учителите от Столична община по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Ви уведомявам, че Столична община – район „Надежда“ и РУО – София-град обявяват конкурс за есе и за рисунка.

РЕГЛАМЕНТ

Конкурс за рисунка на тема: Учителю, благодаря!

Условия за участие:

Право на участие имат ученици от I до VII клас от град София, разделени в две възрастови групи: I – IV клас и V – VII клас.

Изисквания към рисунката:

  • да отговаря на темата на конкурса;
  • да бъде в размер 35/50 см;
  • няма ограничение относно материалите.

Необходима информация: трите имена на автора, училище, възраст и клас, изписани на гърба на рисунката.

Творбите се изпращат в един екземпляр на адрес София, район „Надежда“, ул. ,,Кирил Драганов“ № 55

Конкурс за есе на тема: Учителю, благодаря!

Условия за участие:

Право на участие имат ученици от VIII до XII  клас от град София.

Изисквания към есето:

  • да отговаря на темата на конкурса;
  • да бъде с обем до 1 печатна страница А4, шрифт Times New Roman 12, разредка между редовете 1,5.

Необходима информация: трите имена на автора, училище, възраст и клас, телефон/имейл.

Творбите се изпращат на електронен адрес: [email protected], като името на файла да е образувано от имената на автора.

Изпращане на творбите – до 20.04.2022 г.(важи датата на пощенското клеймо или датата на изпращане по електронен път).

Авторите на номинираните есета и рисунки ще бъдат уведомени по телефона или по електронната поща в зависимост от посочения от тях адрес за комуникация.

Победителите в конкурса ще бъдат наградени на 16.05.2022 г. от 16:00 часа, НДК – лятна сцена „Kino&Bar Cabana”.

Награден фонд:

Възрастова група I – IV клас (рисунка)

Първа награда – Ваучер от книжарница Хеликон

Втора награда – Комплект професионални маслени пастели в дървена кутия

Трета награда – Комплект преливащи маркери – 25 цвята.

Възрастова група V – VIIклас (рисунка)

Първа награда – Ваучер от книжарница Хеликон

Втора награда – Комплект професионални маслени пастели в дървена кутия

Трета награда – Комплект преливащи маркери – 25 цвята.

За есе:

Първа награда – Електронен четец

Втора награда – Ваучер от книжарница Хеликон

Трета награда – Ваучер от книжарница Хеликон

 

Приложения:

  1. Регламенти за есе и рисунка
  2. Декларация за информирано съгласие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД