Конкурс за есе на английски език за икономически гимназии

Изх. № РУО1- 9020/18.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

И СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ

ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ

  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-8502/13.03.2024 г. Ви уведомявам, че Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – гр. Сливен, с подкрепата на Регионално управление на образованието – Сливен, организира конкурс за написване на есе на английски език.

Срокът за изпращане на есетата е 15.04.2024 г.  на електронна поща: [email protected]

Моля информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от X и XI клас в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД