Конкурс за есе на английски език

Изх. № РУО1-9134/31.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

И ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-8315/27.03.2023 г. от РУО – Сливен, приложено Ви изпращам регламент за конкурс за писане на есе на английски език.

Срокът за изпращане на есетата е 18.04.2023 г. на електронен адрес: [email protected] .

Моля да сведете информацията до учителите по английски език в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент за конкурс за есе на английски език.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД