Конкурс за есе на руски език на тема „Что я знаю о России“?

Изх. № РУО1-3846/20.01.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-3039/18.01.2022 г. Ви уведомявам, че Центърът по русистика на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и РУО –  Шумен  обявяват  девето издание на конкурса за есе на руски език на тема „ Что я знаю о России?   Срокът за изпращане на съчиненията е 10 април 2022 г. на електронен адрес: [email protected].

Приложение:

  1. Регламент на конкурса за есе на руски език на тема: „ Что я знаю о России?

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД