Конкурс за есе на руски език „Что я знаю о России?” под надслов: „Учитель! Он в нашей жизни и свет и основа!“

Изх. № РУО1-43433/12.12.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-42701/06.12.2022 г. Ви уведомявам, че Центърът по русистика и Катедрата по руски език на Шуменския университет обявяват конкурс за есе на руски език на тема „Учитель! Он в нашей жизни и свет, и основа!“, който ще се проведе в рамките на десето издание на конкурса „Что я знаю о России?”.

Материалите с размер от три до десет стандартни страници и въпроси се изпращат до 20.04.2023 г. на следния електронен адрес: rusistika_shu@shu.bg 

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД10-1055/06.12.2022 г. на министъра на образованието/