Конкурс за есе на тема: “Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите.“

Изх. № РУО1-40572/11.11.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-39948/04.11.2022 г. на Столична община Ви уведомявам, че Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерството на спорта, организират конкурс за младежи на възраст между 16 до 18 години, за разработване на есе на тема „Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите“. Конкурсът се организира във връзка с отбелязването на Международния ден на доброволеца – 5 декември и е заложен в Плана на „Национална програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в РБ за периода 2022 – 2026 г.“

Срокът за изпращане на темите е 5 декември 2022 г. на електронен адрес: [email protected]

Приложение: покана

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД