Конкурс за есе на тема „Как училищното образование ще допринесе за моята професионална реализация“ и връчване на ученическа стипендия

Изх. № РУО1-32766/09.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ

И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-31875/03.10.2023 г. Ви уведомявам, че фирма „Карго-партнер“ ЕООД по повод своята 20-годишнина учредява еднократна годишна ученическа стипендия в размер от 1000 лв. Наградата ще бъде връчена на победителя в конкурс за есе на тема „Как училищното образование ще допринесе за моята професионална реализация“. Конкурсът е насочен към ученици от VIII до XII клас от всички средни училища, профилирани и професионални гимназии. Тази инициатива има за цел да се превърне в дългосрочно партньорство и да надгради насърчаването на трайните взаимоотношения между образованието и бизнеса, които дават възможности и мотивация за развитие на младите таланти в ученическа възраст.

Краен срок за изпращане на есетата: 30.11.2023 г. на имейл [email protected]. Резултатът от конкурса ще бъде обявен до 22.12.2023 г. За допълнителна информация се обръщайте към Ралица Вачкова – мениджър „Човешки ресурси“ на горепосочения имейл или на телефон 0889021104.

Моля да сведете информацията до учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД