Конкурс за есе на френски език

Изх. № РУО1 – 39741/02.12.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-39217/29.11.2021 г. ви уведомявам,  че  в  рамките на дейностите по отбелязване на международния ден на учителя по френски език и с цел популяризиране на изучаването на френския език като част от езиковото многообразие в България, Асоциацията на преподавателите по и на френски език предлага на вниманието на учениците, изучаващи френски на ниво В1-В2-С1 конкурс за есе. Наградният фонд е осигурен от Telus International.

Подробна информация за условията и сроковете ще откриете на адрес: https://apfb-bg.org/index.php/2021/11/01/telus-essai-2021/

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ЕЛЕНА ИВАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-2643/30.11.2021 г. на началника на РУО – София-град/