КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛОТО ПОЗНАНИЕ

Изх. №РУО1-9150/28.04.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на ЮЗУ „Неофит Рилски“ с вх. № РУО 1-8757/23.04.2020 г., приложено Ви изпращам условията за провеждане на Национален  конкурс за ученическо есе в областта на социалото познание, разработени от катедра „Социология“. В конкурса могат да участват ученици от дванадесети клас. Срокът за участие е 31.05. 2020 г. на имейл адрес: [email protected]; [email protected]

Приложение:

1.Описание на конкурса за ученическо есе.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД