КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

Изх. № РУО1-5113/25.02.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на ЮЗУ „Неофит Рилски“- гр. Благоевград, с вх. № РУО1-4871/24.02.2020 г., приложено Ви изпращам условията за провеждане на Национален  конкурс за ученическо есе, разработени от катедра „Философски и политически науки“. В конкурса могат да участват ученици от дванадесети  клас.

 

Приложение:

  1. Описание на конкурса за ученическо есе
  2. Информация от катедра „Философски и политически науки“ и катедра „Философия“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД