Конкурс за есе по повод 100 години от рождението на Ивайло Петров

Изх. № РУО1-43484/12.12.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-43432/12.12.2022 г. Ви информираме, че Столичната община, Столичната библиотека, Съюзът на българските писатели и семейството на писателя Ивайло Петров организират конкурс за написване на есе, посветен на 100-годишния юбилей на Ивайло Петров.

Целта на конкурса е насърчаване на младите автори в областта на есеистиката и съхраняване на паметта за личността и творчеството на Ивайло Петров – един от знаковите български белетристи на XX век.

Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи:

–      за ученици от 16 до 19-годишна възраст;

–      за студенти и млади автори от 20 до 30-годишна възраст;

Конкурсът е явен и се провежда под мотото „Преди да се родя и след това“. Темата не обвързва кандидатите с анализ на романа на Ивайло Петров „Преди да се родя и след смъртта ми“, но участниците биха могли да реализират в текста подходящи препратки към романа или да формулират собствена гледна точка към съвремието. Кандидатите изпращат по имейл един прикачен файл, съдържащ едно есе (до 4000 знака с разстоянията), подписано с име или псевдоним, кратка биография, телефон за връзка и имейл.

Конкурсът стартира на 1 декември 2022 г. Творбите трябва да бъдат изпратени на имейл [email protected] до 6 януари 2023 г., като в полето „Относно“ на имейла кандидатът отбелязва в коя възрастова група участва.

Награди за участниците в конкурса:

Първа възрастова група

– Първа награда: Грамота, таблет и книги, осигурени от Столична библиотека;

– Втора награда: Грамота, смартфон и книги, осигурени от Столична библиотека;

– Специална награда на Съюза на българските писатели – Грамота и книги на издателство „Български писател“;

– Специална награда на семейството на Ивайло Петров – Грамота и принт на оригинална картина на Ивайло Петров.

Втора възрастова група

– Първа награда: Грамота, таблет и книги, осигурени от Столична библиотека;

– Втора награда: Грамота, смартфон и книги, осигурени от Столична библиотека;

– Специална награда на Съюза на българските писатели – Грамота и книги на издателство „Български писател“;

– Специална награда на семейството на Ивайло Петров – Грамота и принт на оригинална картина на Ивайло Петров.

Творбите ще бъдат оценявани от 3-членно жури в състав: Недялко Йорданов – председател на журито, д-р Митко Новков и д-р Анжела Димчева – членове на журито.

Носителите на наградите ще бъдат обявени публично в печатните и електронни медии.

Тържествената церемония по връчване на наградите в конкурса за есе „Ивайло Петров“ ще се състои в Столичната библиотека на 19 януари 2023 г., когато се навършват 100 години от рождението на писателя.

Моля да информирате учениците от Вашето училище и да съдействате за участието им в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

(началник на РУО – София-град съгласно

заповед № РД10-1055/06.12.2022 г. на министъра на образованието и науката)