Конкурс за есе, стихотворение и фотоколаж на тема „ЕДИНСТВО в многообразието на ЕВРОПА“

Изх. № РУО1-9333/24.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

Във връзка с писмо на сдружение „Учебна работилница Европа“, вх. № РУО1-9262/23.03.2021 г., Ви уведомявам за възможността за участие на Вашите ученици от 5 до 12 клас  в конкурс за създаване на есе, стихотворение и фотоколаж на тема „ЕДИНСТВО в многообразието на ЕВРОПА“. Конкурсът е част от програмата „Европа като общност на гражданите“, в партньорство с фондация „Съвременна плевенска медия“. Крайният срок за изпращане на творбите е 30 април 2021 г.
Подробна информация за конкурса можете да намерите на интернет страницата на сдружение “Учебна работилница Европа“, както и в прикачения файл.

Приложение:

  1. Конкурс за създаване на есе, стихотворение и фотоколаж – регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД