Конкурс за есе „Что я знаю о России?“

Изх. № РУО1-2752/10.01.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-2656/20.01.2021 г. Ви уведомявам, чe Центърът по русистика на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и РУО – Шумен обявяват конкурс за есе на тема „Что я знаю о России?“. Осмото издание на конкурса е под надслов „Как прекрасен этот мир“. Съчиненията трябва да се изпратят в срок до 10 април 2021 г. на електронен адрес: [email protected]

Оценяването на материалите ще се осъществи от компетентно жури от преподаватели от висши учебни заведения и представител на РУО-Шумен по утвърдени критерии. Максималният брой точки, който може да получи даден участник е 80. Всички участници, събрали 60 и повече точки, ще получат грамота за участие. Участниците от XII клас освен това ще получат сертификат на Шуменския университет, който удостоверява, че притежателят на сертификата може да бъде записан за студент в специалностите с руски език на университета.

 

Приложениe:

  1. Условия за участие и критерии за оценяване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД