Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Българското средно училище „Христо Ботев“ – Братислава, Словакия

Обява

Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс

 

Срок за подаване на документи от 18.06.2020 до 20.07.2020 включително